Autumn garland

Last week I made this cute little mushroom keychain and it made me feel so autumny (I looked it up, it is an actual word :)) that I decided to make some more, add in a little leaf or two and my autumn garland was born! In this post you will find the pattern for the leaf, the pattern for the mushroom can be found by clicking here!

Vorige week maakte ik deze schattige paddenstoel sleutelhanger en daardoor voelde ik mij zo herfstig dat ik besloot er nog een paar te maken, een paar blaadjes erbij en tadaa! Een heerlijke herfstslinger. Bij ons hangt hij al gezellig voor het raam. In deze post vind je het patroon voor het herfstblad, klik hier voor het patroon voor de paddenstoel.

Needed:

– Yarn (I used Ricorumi DK)
– Crochet hook (I used a 3 mm hook)
– Needle and scissors
With this yarn and hook, the leaf will be about 10 cm high

Benodigdheden
– Garen (ik gebruikte Ricorumi DK)
– Haaknaald (ik gebruikte een 3 mm naald)
– Schaar en naald

Met dit garen en deze haaknaald wordt het blad ongeveer 10 cm hoog.

Save this post for later!Stitches
Besides the ‘normal’ ss, sc, hdc and dc, this pattern also uses tr, dtr and picot stitch. 
– tr = treble crochet. Yarn over twice, insert in stitch, yarn over and pull up a loop, yarn over and pull through 2 loops on the hook, repeat this until you have only one loop remaining on your hook, you have completed the treble crochet!
– dtr = double treble crochet. Same as a treble crochet, but instead of yarning over twice at the start you yarn over 3 times
– picot stitch. For the picot stitch you chain 3 and make a slip stitch in the third chain from the hook, making a little point. 

Steken
Naast de gebruikelijke steken zoals de vaste, half stokje, dubbel stokje en de halve vaste gebruik je in dit patroon ook het dubbele stokje (dst) driedubbele stokje (ddst) en de picot steek. 
– dst = dubbel stokje. Sla de draad 2 keer om de naald, steek de naald door de juiste steek, draad om de naald, haal de lus op, sla de draad om de naald en haal door 2 lussen op de naald. Herhaal totdat je nog maar 1 lus op de naald hebt staan. 
– ddst = driedubbel stokje. Hetzelfde als een dubbel stokje, alleen sla je de draad in het begin 3 keer om de naald
– picot steek. Hiervoor haak je 3 lossen, waarna je een halve vaste haakt in de 3e losse vanaf de naald waardoor je een klein bolletje maakt. 

The pattern / het patroon

1. Make a magic ring, make 12 dc in the ring, close with a slip stitch in the first dc
1. Maak een magische ring en haak daarin 12 stokjes. Sluit met een halve vaste in het eerste stokje
2. Crochet 2 sc in the first stitch, 2 sc in the next stitch, 1 sc and 1 hdc in the next stitch, 1 hdc and 1 dc in the next stitch, 2 dc in the next stitch, 1 dc and 1 tr in the next stitch, 2 tr in the next stitch, 1 tr and 1 dc in the next stitch, 2 dc in the next stitch, 1 dc and 1 hdc in the next stitch, 1 hdc and 1 sc in the next stitch, 2 sc in the next stitch, slip stitch in the first stitch
2. Haak 2 v in de 1e steek, 2 v in de volgende steek, 1 v en 1 hst in de volgende steek, 1 hst en 1 st in de volgende steek, 2 st in de volgende steek, 1 st en 1 dst in de volgende steek, 2 dst in de volgende steek, 1 dst en 1 st in de volgende steek 2 st in de volgende steek, 1 st en 1 hst in de volgende steek, 1 hst en 1 v in de volgende steek, 2 v in de volgende steek, hv in de 1e steek om te sluiten. 

3. Chain 8, ss in the 2nd ch from the hook and every chain after, ss in the first stitch. After this you crochet: (each bullet means the next stitch to make all these stitches in)
– 1 sc
– 1 sc and 1 hdc
– 1 hdc
– 2 dc, ch 3 to make a picot, ch 2, ss
– 1 sc
– 1 hdc and 1 dc
– 2 dc
– 2 tr, ch 3 to make a picot, ch 3, ss
– 1 sc and 1 hdc
– 1 dc and 1 tr
– 1 tr, 2 dtr, ch 3 to make a picot
– 2 dtr, 1 tr
– 1 tr and 1 dc
– 1 hdc and 1 sc
– ss, ch 6, picot in the 3rd ch, 2 tr
– 2 dc
– 1 dc and 1 hdc
– 1 sc
– ss, ch 5, picot in 3rd ch, 2 dc
– 1 hdc
– 1 hdc and 1 sc
– 1 sc
– ss, cut of the yarn and weave in the ends

3. Haak 8 lossen, hv in de 2e losse vanaf de naald en elke losse daarna, hv in de 1e steek. Hierna haak je als volgt: (elk streepje staat voor de volgende steek waarin je al de genoemde steken haakt)
– 1 v
– 1 v en 1 hst
– 1 hst
– 2 st, 3 lossen om een picot te maken, 2 lossen, hv
– 1 v
– 1 hst en 1 st
– 2 st
– 2 dst, 3 lossen om een picot te maken, 3 lossen, hv
– 1 v en 1 hst
– 1 st en 1 dst
– 1 dst, 2 ddst, 3 lossen om een picot te maken
– 2 ddst, 1 dst
– 1 dst en 1 st
– 1 hst en 1 v
– hv, 6 lossen, picot in de 3e losse, 2 dst
– 2 st
– 1 st en 1 hst
– 1 v
– hv, 5 lossen, picot in de 3e losse, 2 st
– 1 hst
– 1 hst en 1 v
– 1 v
– hv, hecht de draad af