Dikkertje Dap

There is a Dutch song about a little boy named Dikkertje Dap, who is friends with a giraffe in the zoo, and wants to slide of his back. I loved this song when I was a kid, and now I am singing it for my little girl and she loves it! With this pattern you can make a little giraffe for a baby to play with. You can make it into a stroller toy, attach it to a teether, or make it with bigger yarn into a stuffed animal. 

As always, this pattern is available as a PDF download. This PDF contains more photo’s, no abbreviations, no other languages and no advertisements. You can find it on Etsy or Ravelry

Iedereen kent het liedje van Dikkertje Dap wel. Als kind vond ik het zo’n leuk liedje! Hoe leuk is het dan dat ik het nu voor mijn dochter weer kan zingen. Met dit patroon kun je je eigen kleine giraf maken voor een baby om mee te spelen. Maak er een wagenspanner van, of maak hem vast aan een houten bijtring. Of maak hem met dikker garen zodat je echt een knuffel hebt. 

Zoals altijd kun je een PDF versie van dit patroon downloaden. Deze PDF bevat meer foto’s, geen afkortingen, geen andere talen en geen reclames. Je kunt hem downloaden via Etsy of Ravelry

 

 

As always, this pattern is available as a PDF without adds, abbreviations, other languages, scrolling, and with more photo’s. You can find it on Etsy or Ravelry. No pressure, the pattern will remain available for free on my blog, but you do support my work a bit. And there is also a combination package for all three patterns with a discount 🙂 

Zoals altijd is er een PDF beschikbaar zonder reclames, afkortingen, andere talen en met meer foto’s, die je kunt kopen via Etsy of Ravelry. Voel je niet verplicht hoor, de patronen blijven gratis beschikbaar op deze blog, maar je ondersteunt mijn werk een beetje 🙂 En er is ook versie beschikbaar met alle drie de patronen en wat korting 🙂 

Materials needed:

· Crochet hook size 3 mm

· Yarn, preferably cotton like Scheepjes Catona or Yarn&Colors Must-Have in two colours

· Needle

· Filling

· A small rattle bead

Benodigde materialen

· Haaknaald 3 mm (of passend bij het garen)

· Garen, ik gebruikte katoen zoals Scheepjes Catona of Yarn&Colors Must-Have in twee kleuren

· Naald

· Vulling

· Een kleine rammelschijf

 

 

 

 

Pin this for later!

 

Stitches and abbreviations (US terms):

· Chain (ch): yarn over, pull yarn through loop on hook

· Stitch(es) (st(s))

· Slip Stitch (ss): insert hook in stitch, yarn over, pull yarn through and through loop on hook

· Single Crochet (sc): insert hook in stitch, yarn over, pull yarn through, yarn over, pull yarn through both loops on hook

 Special stitch:

· Begin Single Crochet (begin sc): standing sc. Make a slipknot on your hook, insert in stitch, pull up a loop, yarn over and pull yarn through loops on hook. 

· Single crochet 2 together (sc2tog): insert hook in stitch, pull up a loop, insert hook in next stitch, pull op a loop, yarn over and pull yarn through all 3 loops on the hook

 

 

 

Gebruikte steken

· Losse (l): draad over naald, haal door lus op de naald

· Halve vaste (hv) naald door steek, draad over naald, doorhalen en gelijk ook door de lus op de naald halen

· Vaste (v): naald door de steek, draad over naald, haal de lus op, draad over naald, haal door beide    lussen op de naald

Speciale steken

· Begin Vaste (begin v): een staande vaste. Maak een lus op je haaknaald, steek de naald in steek, haal een lus op, sla de draad om en haal door beide lussen op de naald. 

· Minderen (mind): 2 vasten samenhaken. Naald door de steek, draad over naald, haal de lus op, naald in volgende steek, draad over naald, haal lus op, draad over naald, haal door alle drie de lussen op de naald

 

 

 

Body (make 2) :

Ch 13

1. Sc in 2nd ch from the hook and in every ch till the end, ch 5, turn (12 sts)

2. Sc in 2nd ch from the hook and in every ch and st till the end of the row, 2 sc in last stitch, 1 ch and turn. (17 sts)

3. 2 sc in 1st st, sc in every st till the end, 1 ch and turn. (18 sts)

4-6. Sc in every st, 1 ch and turn. (18 sts)

7. Sc in the first 10 sts, 1 ch and turn (10 sts)

8. Sc in every st, 1 ch and turn (10 sts)

9. 2 sc in 1st st, sc in every st till the end, 1 ch and turn (11 sts)

10. Sc in every st, 2 sc in last st, 2 ch and turn (12 sts)

11. 2 sc in the 2nd ch from the hook, sc in every st, 1 ch and turn (14 sts)

12. Sc in every st, 2 sc in last st, 10 ch and turn (15 sts)

13. Sc in 2nd ch, sc in every ch and st, 9 ch and turn (24 sts)

14. Sc in 2nd ch, sc in every ch and st, 2 sc in last st, 1 ch and turn (33 sts)

15. 2 sc in 1st st, sc in every st, 1 ch and turn (34 sts)

16. 18 sc, sc2tog, 14 sc, 1 ch and turn (33 sts)

17. 14 sc, sc2tog, 17 sc, 1 ch and turn (32 sts)

18. 16 sc, sc2tog two times, 12 sc, 1 ch and turn (30 sts)

19. Sc2tog, 4 sc, 1 ch and turn (5 sts)

20. Sc in every st, 1 ch and turn (5 sts)

21. Sc2tog, 3 sc, 1 ch and turn (4 sts)

22. Sc2tog, 2 sc, 1 ch and turn (3 sts)

23. Sc in every st, cut yarn and weave in ends (3 sts)

 

 

 Lijfje (maak er 2)

13 lossen

1. V in 2e l vanaf de naald en in elke l tot einde. 5 l en keren (12 steken)

2. V in 2e l vanaf de naald en in elke l en st tot het einde van de rij, 2 v in de laatste st, 1 l en keren (17 steken)

3. 2 v in de 1e st, v in elke st tot einde, 1 l en keren (18 steken)

4-6. V in elke st, 1 l en keren (18 steken)

7. V in de 1e 10 steken, 1 l en keren (10 steken)

8. V in elke st, 1 l en keren (10 steken)

9. 2 v in 1e st, v in elke st tot einde, 1 l en keren (11 steken)

10. V in elke st, 2 v in laatste st, 2 l en keren (12 steken)

11. 2 v in de 2e l vanaf de naald, v in elke st, 1 l en keren (14 steken)

12. V in elke st, 2 v in de laatste st, 10 l en keren (15 steken)

13. V in 2e l, v in elke l en st, 9 l en keren (24 steken)

14. V in 2e l, v in elke l en st, 2 v in laatste st, 1 l en keren (33 steken)

15. 2 v in 1e st, v in elke st, 1 l en keren (34 steken)

16. 18 v, mind, 14 v, 1 l en keren (33 steken)

17. 14 v, mind, 17 v, 1 l en keren (32 steken)

18. 16 v, 2 keer mind, 12 v, 1 l en keren (30 steken)

19. Mind, 4 v, 1 l en keren (5 steken)

20. V in elke st, 1 l en keren  (5 steken)

21. Mind, 3 v, 1 l en keren (4 steken)

22. Mind, 2 v, 1 l en keren (3 steken)

23. V in elke st, draad afknippen en wegwerken (3 steken)

 

 

Ears (make 2):

Ch 4 (you will first work on one side of the chain, and then continue on the other side.

Make a sc in the 2nd ch from the hook, 2 sc in the next ch, 4 sc in the last ch. Then continue on the other side of the ch and make 2 sc in the next one and 1 sc in the first ch you made a sc in. Leave a long tail.

Spots (make as many as you like)

Make spots for your giraffe. I made 3 for each side, but you can of course make more!

Small one: magic ring, make 6 sc in the magic ring, close the ring. Leave a long tail

Bigger one: magic ring, make 6 sc in the magic ring, then continue in the round with 2 sc in the next st 3 times. Close the ring. Leave a long tail.

Attach the spots and the ears to the giraffe on both parts of the giraffe. Make sure you do it as shown in the photo, because you don’t want the ears and the spots to be on the inside 🙂

Attach the ears between row 16 and 17.

Embroider an eye with some leftover yarn.

 

 

 

Oren (maak er 2)

4 l. Je werkt eerst aan de ene zijde van de lossenketting en daarna aan de andere zijde.

Maak een v in de 2e l vanaf de haak, 2 v in de volgende l, 4 v in de laatste l. Daarna verder aan de andere kant van de lossenketting, maak 2 v in de volgende l en 1 v in de 1e l waarin je een v hebt gemaakt. Laat een lange draad over.

Vlekken (maak er zoveel je wilt)

Een giraf heeft natuurlijk vlekken! Deze maak je in een andere kleur. Ik maakte er 3 voor elke zijde maar natuurlijk kun je er ook meer of minder maken.

Kleine vlek: maak een magische ring, 6 v in de magische ring, hv om te sluiten, trek de ring dicht. Laat een lange draad over.

Grotere vlek: maak een magische ring, 6 v in de ring. Haak verder in de rondte met 2 v in de volgende st. Herhaal dit nog 2 keer.  Afhechten en sluit de ring. Laat een lange draad over

Naai de vlekken op de giraf op beide lijfjes. Zorg ervoor dat je dat doet zoals op de foto ‘in spiegelbeeld’, omdat je vlekken anders aan de binnenzijde zitten 🙂

Naai de oren vast tussen rij 16 en 17.

Borduur een oogje met een restje garen.

 

 

Start sewing the both parts together. Having the giraffe in front of you, start at the place where you would put the tail (so on the top part of row 1). Attach your yarn and start with sc down the side through both parts of the giraffe (wrong side together!).

In the corners of the legs make 3 sc in the corner st, or in the other corners, make a sc3tog

Continue with the sc. At the place where you made sc2tog in the body, make again a sc2tog 2 times.

Don’t forget to fill your giraffe and place a small rattle bead inside.

When you are back at where you started, make a slip stitch in the first sc to close. Make about 8 ch for the tail, attach some leftover brown yarn to the last loop and pull it tight. Sew in the yellow yarn.

 

 

 

 

Begin nu met het dichtnaaien van de giraf. Leg beide giraffen met de verkeerde kant op elkaar. Hecht je draad aan op de plaats waar de staart gaat komen (aan de bovenkant van rij 1). Haak v langs de zijkant naar beneden, haak door beide lapjes heen.

In de hoeken van de poten haak je 3 v in de hoeksteek. Of in de binnenhoeken haak je 3 v samen.

Blijf vasten haken langs de rand. Op de plek waar je in het lijfje geminderd hebt minder je in de rand ook 2 keer. 

 

 

 

 

Vergeet niet om je giraf te vullen en er een kleine rammelschijf in te stoppen!

 

Als je helemaal rond bent haak je een hv in de eerste v. Daarna haak je een lossenketting en laat je een grote lus. Knoop een aantal bruine restdraadjes vast aan de lus en trek deze dan strak dicht. Hecht de draad af en knip de restdraadjes mooi recht. 

  

 

 

 

 

 

Liked this giraffe?

Then you’ll probably like these patterns as well. Or take a look here to see all my babygift patterns.