Granny Square Day 2023

This post is written in English / Deze blogpost is geschreven in Nederlands

Never have I ever gotten so many confused questions as on my square for Granny Square Day 2023. So with this post I hope to explain how I made this square, so you will be able to make your own diamond granny square!

Zelden heb ik zoveel verwarde vragen gekregen als op de post van mijn granny square day 2023 post op instagram. Met deze blogpost hoop ik alles uit te leggen, zodat je zelf ook je eigen diamant granny square kunt maken 

Yarn/garen

I used Yarn & Colors epic yarn in the following colours: 50, 33, 19, 41, 42, 13, 15, 107 and a hook size 4,5 mm.

Ik gebruikte Yarn & Colors epic garen in de volgende kleuren (van binnen naar buiten): 50, 33, 19, 41, 42, 13, 15, 107 en een haaknaald 4,5 mm. 

 

The square

To answer the biggest question everyone had: yes, this is a normal, traditional granny square, made like this: (for a photo tutorial, see this post)

1. Magic ring, in the ring make: 1 sc, ch 3 [counts as 1 dc + 2 ch], (3 dc, ch 2) 3 times, 2 dc. ss in the first of the 3 ch of the beginning.

2. Make an sc in the chain space, ch 3 [counts as 1 dc + 2 ch], make 3 dc in the same chain space, * in the next chainspace make (3 dc, ch 2, 3 dc), repeat from * 2 more times, make 2 dc in the first chain space, ss in the first of the 3 ch of the beginning.

3. Make an sc in the chain space, ch 3 [counts as 1 dc + 2 ch], make 3 dc in the same chain space, * make 3 dc in the next space between 2 groups of 3 dc and in the corners make (3 dc, 2 ch, 3 dc), repeat from * all around, make 2 dc in the first chain space, ss in the first of the 3 ch of the beginning.

4. Keep repeating step 3, making 3 dc in the spaces between 2 groups of 3dc and in the corners you make (3 dc, 2 ch, 3 dc).

Het vierkant

De vraag die het meeste gesteld werd was: is dit een normaal granny vierkant? En ja, dit is een gewoon, traditioneel granny vierkant. Ik maak deze altijd zo: (voor een foto uitleg zie deze post)

1. Maak een magische ring. In de magische ring maak je: 1 v, 3 l [telt als 1 st + 2 l], (3 st, 2 l) 3 keer, 2 st, hv in de 1e van de 3 l van het begin van de ronde

2. Maak een v in de lossenruimte, 3 l [telt als 1 st + 2 l], maak 3 st in dezelfde lossenruimte, *in de volgende lossenruimte maak je (3 st, 2 l, 3 st), herhaal vanaf * nog 2 keer, maak 2 st in de eerste lossenruimte, hv in de eerste l van het begin van de ronde

3. Maak een vaste in in de lossenruimte, 3 l [telt als 1 st en 2 l], maak 3 st in dezelfde lossenruimte, * maak 3 st in de volgende ruimte tussen 2 groepjes van 3 st, in de hoekruimtes maak je (3 st, 2 l, 3 st). Herhaal vanaf * helemaal rond, maak 2 st in de 1e lossenruimte, hv in de 1e l van het begin van de ronde. 

4. Blijf stap 3 herhalen, maak steeds 3 st in de ruimte tussen twee groepjes van 3 st en in de hoeken maak je (3 st, 2 l, 3 st). 

The diamond effect

But how do I get this diamond effect?

The big difference for the diamond granny square is that you make the colour changes in the rounds instead of making the whole round in the same colour.

To make a colour change:

1. Make the last dc in the ‘old’ colour the same as always until the last pull through.

2. Drop the old colour and make the last pull through with the new colour. (See photo below how this should look)

3. Continue with the new colour, taking along the old colour at the back of your work and crocheting over it.

Het diamant effect

Maar hoe krijg ik dan dit bijzondere effect? 

Het enige dat je anders doet bij het diamant granny vierkant is dat je in de rondes zelf kleurwisselingen maakt, in plaats van dat je een hele ronde in dezelfde kleur haakt. 

Een kleurwisseling maak je als volgt:

1. Maak het laatste stokje in de ‘oude’ kleur zoals altijd, tot de laatste keer ‘omslaan en doorhalen’

2. Laat de oude kleur los en maak de laatste ‘omslaan en doorhalen’ met de nieuwe kleur (zie de foto hierboven hoe dat eruit moet zien)

3. Haak verder met de nieuwe kleur, neem de oude kleur mee aan de achterkant van je werk en haak eroverheen tot je hem weer nodig hebt. 

 

How to make this square

Enough about the theory, so how do you make this square? As said, I used 8 different colours for this square. Below I describe each round of the square and which colours (C + a number) are used.

– Each round is described that you start crocheting in the corner, attaching a new colour with an sc + 4 ch (counting as a dc + 2 ch), after this make 3 more dc in that same corner space (in the same colour)
– Make sure to take along the colours you don’t use at the back side of your work, crocheting over it, even when you go to a new round! Of course, a colour that is no longer used can be fastened off 🙂
– When it says ‘in the next space C2’ this means that all 3 dc in the next space are made in that colour.
– In the corners you make (3 dc, ch 2, 3 dc) all in the same colour.

Round 1: All in C1

Round 2: All in C2

Round 3: Starting in the corner: C3, * in the next space C2, in the corner C3. Repeat from * all around.

Round 4: In the corner: C4, * in the next 2 spaces C3, in the corner C4. Repeat from * all around

Round 5: In the corner: C5, * in the next space C4, in the next space C3, in the next space C4, in the corner C5. Repeat from * all around

Round 6: In the corner: C6, * in the next space C5, in the next 2 spaces C4, in the next space C5, in the corner C6. Repeat from * all around

Round 7: In the corner: C7, * in the next space C6, in the next space C5, in the next space C4, in the next space C5, in the next space C6, in the corner C7. Repeat from * all around

Round 8: In the corner: C8, * in the next space C7, in the next space C6, in the next 2 spaces C5, in the next space C6, in the next space C7, in the corner C8. Repeat from * all around

Het diamant vierkant maken

Genoeg theorie, maar hoe maak je dan dit vierkant? Zoals gezegd gebruikte ik 8 verschillende kleuren voor het vierkant. Meer of minder kan natuurlijk ook altijd. Hieronder beschrijf ik elke ronde van het vierkant met welke kleur (C + een nummer) ik gebruikte. 

– Elke ronde is beschreven op de manier dat je start in de hoekruimte, waar je een nieuwe kleur aanhecht met een v + 4 l (telt als 1 st + 2 l). Hierna maak je nog 3 st in dezelfde hoekruimte (in dezelfde kleur).
– Let op dat je de kleuren die je niet gebruikt meeneemt aan de achterkant van je werk, ook als je naar een nieuwe ronde gaat. Uiteraard kun je een kleur die je niet meer gaat gebruiken afhechten om te voorkomen dat je continue 8 draden hebt.
– Wanneer er staat ‘in de volgende ruimte C2’ betekent dit dat alle 3 st in de volgende ruimte tussen twee groepjes van 3 st worden gemaakt in de genoemde kleur.
– In de hoeken maak je (3 st, 2 l, 3 st), allemaal in dezelfde kleur. 

Ronde 1: Alles in C1

Ronde 2: Alles in C2

Ronde 3: Start in de hoekruimte: C3 * in de volgende ruimte C2, in de hoekruimte C3. Herhaal vanaf * helemaal rond.

Round 4: Start in de hoekruimte: C4, * in de volgende 2 ruimtes C3, in de hoekruimte C4. Herhaal vanaf * helemaal rond.

Round 5: Start in de hoekruimte: C5, * in de volgende ruimte C4, in de volgende ruimte C3, in de volgende ruimte C4, in de hoekruimte C5. Herhaal vanaf * helemaal rond.

Round 6: Start in de hoekruimte: C6, * in de volgende ruimte C5, in de volgende 2 ruimtes C4, in de volgende ruimte C5, in de hoekruimte C6. Herhaal vanaf * helemaal rond.

Round 7: Start in de hoekruimte: C7, * in de volgende ruimte C6, in de volgende ruimte C5, in de volgende ruimte C4, in de volgende ruimte C5, in de volgende ruimte C6, in de hoekruimte C7. Herhaal vanaf * helemaal rond.

Round 8: Start in de hoekruimte: C8, * in de volgende ruimte C7, in de volgende ruimte C6, in de volgende 2 ruimtes C5, in de volgende ruimte C6, in de volgende ruimte C7, in de hoekruimte C8. Herhaal vanaf * helemaal rond.