Have I been knitting?

 

My only problem with crochet is that I love a knitted look. So when I found out that there is a stitch that gives you exactly the same look with a crochet hook I needed to try! And of course, I did not want to make any knitted look because I love fair isle knitting. 

So here you’ll find my pattern for my Bellwald Hat. What’s in a name you may think, well Bellwald is definitely my favourite place for a ski trip and you do need a fashionable hat when skiing 🙂

As usual, a PDF of this pattern is available on Etsy and Ravelry, in case you want only English, more photo’s and explanations and a big graph.

Het enige nadeel aan haken vind ik dat je niet van die leuke v-tjes krijgt zoals bij breien. Toen ik dus ontdekte dat er een haaksteek is die precies dat effect geeft moest ik het natuurlijk wel proberen! En omdat ik fair isle breiwerk echt geweldig vind moest het iets worden met die look. 

Op deze pagina vind je het patroon voor mijn Bellwald muts. Waar komt die naam dan weer vandaan hoor ik je denken, maar Bellwald is absoluut mijn favouriete plek om te skieën en dan moet je toch ook echt wel een hippe muts hebben 🙂 

Zoals altijd kun je een PDF van dit patroon downloaden via Etsy en Ravelry. De PDF is alleen in het Nederlands, met meer foto’s en uitleg, geen reclame en een groot schema. 

 

 

Let’s get started! I used a bunch of Scheepjes Colour Crafter leftovers in four different colours to make this hat. The colours I used are Rotterdam, Coevorden, Weert and Heerenveen. Furthermore I used a hook size 4,5 mm. Stitchmarkers come in handy when you are starting the pattern. 

The stitch used to create the knit-like look is the split single crochet (splSC). For this stitch, instead of working the next stitch through the top loops of the stitch below, you insert your needle between the ‘legs’ of the stitch below. In English it is also called the waistcoat stitch. 

I would recommend making a small gauge swab, so you can determine how big you hat needs to be. For me a 10 cm square is filled with 17 stitches and 22 rows. Since the pattern has a repeat of 8 stitches, I needed 88 stitches in the round of the head to reach my desired width of about 50 cm. 

Two more important things before we start:

– After you’ve finished the ribbing, the hat is worked in rounds. Do not close each round with a slip stitch, but continue working in a spiral. This will cause a bit of a uneveness in the colourwork, but I prefer that over the seem closing each round will give. Use the stitchmarker to mark the first stitch of each row so you won’t forget to start a new round.

– When working the colourwork you carry the yarn you don’t use along with you on the backside of the work. I do not crochet over the yarn with each stitch, but only every few stitches, but you can also work over the yarn as with tapestry crochet. 

Pin this pattern for later!

 

Laten we gaan beginnen! Ik gebruikte restjes Scheepjes Colour Crafter in 4 verschillende kleuren om deze muts te maken. De kleuren die ik gebruikte zijn Rotterdam, Coevorden, Weert en Heerenveen. Ik haakte met een naald van 4,5 mm. Daarnaast zijn steekmarkeerders handig wanneer je het patroon gaat haken. 

De steek die we gebruiken om de gebreide look te krijgen is de gespleten vaste. Voor deze steek haak je, in plaats van in de bovenste lussen van de steek uit de vorige toer tussen de twee ‘benen’ van de steek uit de vorige toer. 

Begin met het maken van een klein proeflapje zodat je de maat van de muts kunt bepalen. Een lapje van 10 bij 10 cm betekende voor mij 17 steken en 22 rijen. Het patroon heeft een herhaling van 8 steken, dus om een muts te krijgen van ongeveer 50 cm had ik dus 88 steken in de rondte nodig. 

Nog twee opmerkingen voor we echt gaan beginnen:

– Na het maken van de rand haak je de rest van de muts in rondes. Deze rondes sluit je niet aan het einde met een halve vaste, maar je haakt gewoon verder in de 1e steek van de vorige ronde. Dit geeft aan de achterkant een kleine onregelmatigheid in kleurpatroon, maar ik vind dat mooier dan de zichtbare naad die elke ronde sluiten geeft. Gebruik een steekmarkeerder om de 1e steek van de ronde aan te geven zodat je weet wanneer je met een volgende ronde moet beginnen. 

– Wanneer je bezig bent met kleurenpatroon neem je de draad die je niet gebruikt met je mee aan de achterkant van je werk. Je kunt er voor kiezen om elke steek over deze draad te maken, of je kunt elke 2 of 3 steken over deze draad heen haken. (met name wanneer je met de witte draad haakt vind ik het niet zo mooi als je de donkergrijze er doorheen ziet)

First you make the brim.

1. Chain 25, make a sc in the 2nd chain from the hook and in every chain. Chain 1 and turn (24 stitches)

2. Make a sc in the back loop of every stitch, chain 1 and turn (24 stitches)

3. Repeat step 2 until you have the desired length of the brim. In my case: 88 rows in total. If you want to make your hat bigger or smaller, make sure the total of rows is divisible by 8. 

4. Join the short ends of the brim by making slip stitches through the first and the last row. 

5. Turn your work inside out, so that the seam you’ve made is on the inside. Fold the brim so that the long ends join each other. 

6. Crochet slip stitches (one in every row) through both sides of the brim (in my case: 88). Fasten off.

 

Allereerst de band van de muts. 

1. Haak 25 lossen, maak een vaste in de 2e losse vanaf de naald en in elke losse. 1 losse en keren (24 steken)

2. Haak een vaste in de achterste lus van elke steek, 1 losse en keren (24 steken)

3. Herhaal stap 2 tot de band lang genoeg is. In mijn geval waren dit 88 rijen. Als je de muts groter of kleiner wilt maken zorg er dan voor dat het aantal rijen altijd deelbaar is door 8. 

4. Haak de korte zijden aan elkaar met halve vasten door de eerste en de laatste rij. 

4. Haak de korte zijden aan elkaar met halve vasten door de eerste en de laatste rij. 

6. Haak halve vasten door beide zijden van de band, 1 in elke rij (in mijn geval dus 88 steken). Hecht de draad af. 

 

 

 

From now on we are going to work with the colour chart below. Every square counts for one stitch. Each row is worked in the round from right to left (or the other way around for lefties (me!)) and you repeat the 8 stitches shown in the chart. For the first row you will make single crochets in the slip stitches you’ve made at step 6, after this you will only make split single crochets. 

To change colour you work the stitch as follows: with colour A: insert hook in stitch, yarn over and pull up a loop, drop colour A and with colour B: yarn over and pull through both loops on the hook. Continue with colour B. 

 

Vanaf nu werk je volgens het bovenstaande schema. Elk vierkantje staat voor 1 steek. Elke rij wordt in de ronde gewerkt, van rechts naar links (kan uiteraard ook andersom voor linkshandigen) en je herhaalt de 8 steken die in het schema staan tot je helemaal rond bent. Sluit de rondes niet. De eerste rij haak je vasten in de halve vasten die je bij stap 6 hebt gemaakt, daarna haak je alleen nog maar gespleten vasten. 

Om van kleur te wisselen haak je de steek als volgt: met kleur A: steek naald in de steek en haal een lus op, laat kleur A vallen en met kleur B sla je de draad om de naald en haal je deze door beide lussen op de naald. Ga verder met kleur B. 

 

 

When you’ve finished the last row of the chart and the hat is the desired height you continue with the shaping of the crown. When you want to add a bit more height, just continue with a few more rounds of split single crochets. 
 
To shape the crown you crochet the following rounds: 
1. Make a splSC in every stitch
2. Crochet every 10th and 11th stitch together
3. Crochet every 7th and 8th stitch together
4. Crochet every 6th and 7th stitch together
5. Make a splSC in every stitch
6. Crochet every 5th and 6th stitch together
7. Make a splSC in every stitch
8. Crochet every 4th and 5th stitch together
9. Crochet every 3rd and 4th stitch together
10. Crochet every 2nd and 3rd stitch together. 
 
Break the yarn, leaving a long tail. With a sewing needle, thread the yarn through the remaining stitches, pull tightly and fasten securely. 
 
Finally, add a pompom and your hat is ready to go! 
 
Bewaar dit patroon op Pinterest!

 

 
 
Wanneer je de laatste rij van het schema hebt gehaakt en de muts heeft de goede hoogte, dan kun je verder gaan met minderen. Wanneer je hem nog ietsje groter wilt maken dan haak je nog een paar rondes met de gespleten vaste. 
 
Om te minderen haak je de volgende rondes:
1. Haak een gespleten vaste in elke steek
2. Haak elke 10e en 11e steek samen
3. Haak elke 7e en 8e steek samen
4. Haak elke 6e en 7e steek samen
5. Haak een gespleten vaste in elke steek
6. Haak elke 5e en 6e steek samen
7. Haak een gespleten vaste in elke steek
8. Haak elke 4e en 5e steek samen
9. Haak elke 3e en 4e steek samen
10. Haak elke 2e en 3e steek samen
 
Laat een lange draad over. Met een grote naald haal je de draad door de overgebleven steken heen en trek je de opening dicht. Hecht de draad af en zorg dat hij goed vast zit! 
 
Als laatste kun je dan de pompom maken en aan de muts vastmaken en klaar is je muts! 
 
 

 

 

 

Like to crochet hats?

If you like to crochet hats, you’ll also like one these patterns. Or take a look here to see all my winter wear patterns.