Mushroom keychain

My keychain broke last week and I wanted to make myself a new one that matched the current season, a nice red mushroom! And of course I am sharing this little pattern with you. 

Mijn sleutelhanger ging kapot vorige week en ik wilde een nieuwe maken die zou passen bij het seizoen; een kleine paddenstoel! En natuurlijk deel ik het patroon hier. 


Needed

To make this little keychain you need:
– Cotton yarn in colours you want (I used Ricorumi dk)
– Crochet hook that matches your yarn (I used a 3 mm hook)
– Needle and scissors
– Bit of fiberfill

With this yarn and hook the mushroom will be about 7 cm high

Benodigdheden

Om deze sleutelhanger te maken heb je het volgende nodig:
– Katoen garen in verschillende kleuren (ik gebruikte een restje Ricorumi dk)
– Een haaknaald passend bij het garen (ik gebruikte een 3 mm haaknaald)
– Naald en schaar
– Klein beetje vulling

Met dit garen en deze haaknaald is de paddenstoel ongeveer 7 cm hoog

Pattern

Starting with the cap of the mushroom, this is worked in rows. 

1. chain 13, make an sc in the 2nd chain from the hook and every chain after (12 stitches), chain 1 and turn
2. make 2 sc in the 1st stitch, 1 sc in the next 10 stitches and 2 sc in the last stitch, chain 1 and turn (14 stitches
3. make 1 sc in every stitch, chain 1 and turn (14 stitches)
4. skip the first stitch, make an sc in every stitch after, chain 1 and turn (13 stitches)
5 and 6. repeat row 4 (after row 6 you are at 11 stitches)
7. skip the first two stitches, make an sc in every stitch after, chain 1 and turn (9 stitches)
8. repeat row 7 (7 stitches)
9. skip the first two stitches, make an s cin the next 4 stitches, slip stitch in the last stitch

Make another one


Patroon

We beginnen met het hoedje van de paddenstoel. 

1. haak 13 lossen, maak een vaste in de 2e losse vanaf de naald en in elke losse daarna, 1 losse en keren (12 steken)
2. haak 2 vasten in de 1e steek, 1 vaste in de volgende 10 steken en 2 vasten in de laatste steek, 1 losse en keren (14 steken)
3. haak 1 vaste in elke steek, 1 losse en keren (14 steken)
4. sla de 1e steek over, maak een vaste in elke steek daarna, 1 losse en keren (13 steken)
5 en 6. herhaal rij 4 (na rij 6 zit je op 11 steken)
7. sla de 1e 2 steken over, maak een vaste in elke steek, 1 losse en keren (9 steken)
8. herhaal rij 7 (7 steken)
9. sla de 1e 2 steken over, maak een vaste in de volgende 4 steken, maak een halve vaste in de laatste steek. 

Maak er nog eentje. 

Next up is the stalk

Hierna maken we het steeltje

1. Chain 7
1. Haak 7 lossen

2. Make an sc in the 2nd chain from the hook and in every chain after, chain 1 and turn (6 stitches)
2. Haak een vaste in de 2e losse vanaf de naald en in elke losse daarna, 1 losse en keren (6 steken)

3. Make an sc in the first 4 stitches, a half double crochet in the next stitch, 7 double crochet in the next stitch.
3. Maak een vaste in de 1e 4 steken, een half stokje in de volgende steek en 7 stokjes in de volgende steek. 

4. After this you continue in the backside of the chains of step 1 and 2 and make an half double crochet and 4 sc’s in those chains. 
4. Hierna haak je verder in de achterkant van de lossenketting uit stap 1 en 2 en maak je daarin achtereenvolgens een half stokje en 4 vasten. 

5. Make another one of these and don’t cut your thread when you’ve finished the second one. Chain 1 and crochet the two pieces together by making an sc through the stitches of both parts. Fill a little with fiberfill
5. Maak er nog eentje en knip de draad niet af als je klaar bent met de 2e. Haak 1 losse en haak de 2 delen gelijk aan elkaar door vasten te haken door de steken van allebei de delen. Vul een klein beetje op. 


6. Start crocheting the two parts of the cap together by making sc’s down the sides of the cap, make sure you put your hook through both parts, to really crochet them together. When you’ve reached the part where you want to attach the stalk, you put the top of the stalk between the two parts of the cap and make slip stitches to crochet everything together. After that, continue with the sc’s down the sides. Don’t forget to slightly fill with fiberfill. 
6. Nu ga je de 2 delen van het hoedje aan elkaar haken door vasten te haken langs de kanten van het hoedje. Let goed op dat je je naald door beide delen steekt zodat ze aan elkaar gehaakt worden. Wanneer je aan de onderkant komt, waar je het steeltje wilt hebben stop je de bovenkant van het steeltje tussen de 2 delen van het hoedje en haak je alles met halve vasten aan elkaar. Als je het steeltje er zo tussen hebt gehaakt ga je verder met de vasten langs de rand tot je helemaal rond bent. 

7. As a decoration you can make white spots: make 6 sc in a magic ring, pull close, cut the yarn leaving a long tail and use the tail to attach the spot to the mushroom.
7. Als versiering kun je witte stippen maken: maak 6 vasten in een magische ring, trek de ring dicht. Laat een lange draad over waarmee je de stippen vast kunt naaien op de paddenstoel.