Queen of heartsIf there is something that can brighten up your day, these little hearts will definitely be it! I love to make them in a lot of different colours and use them glued on postcards, or add them as decoration on a gift. Or chain about 500 chains and attach the hearts to it to make a small garland 🙂 They are easy to make and, depending on your yarn and hook, can be made in different sizes. 

Als er iets is dat mij vrolijk maakt dan zijn het wel deze kleine hartjes. Ik vind het heerlijk om ze in veel verschillende kleuren te maken en plak ze bijvoorbeeld op kaartjes, of gebruik ze als versiering aan een cadeautje. Of maak een hele lange lossenketting, maak de hartjes eraan vast en je hebt een superleuke slinger:) In ieder geval; ze zijn gemakkelijk te maken en afhankelijk van je garen en je haaknaald kun je ze in verschillende groottes maken.
This little green heart is the smallest and easiest heart and can be an easy starting point for bigger hearts. Or leave a tail to attach it to a present. 

Pattern: 
make a magic circle
1. ch 3 and in the magic circle make: 2 tr, 3 dc, ch, tr, ch, 3 dc, 2 tr, ch 2, ss in middle
2.  pull the magic circle tight Dit kleine groene hartje is het kleinste en ook wel gemakkelijkste van alle hartjes en vormt ook een goede basis voor grotere hartjes. Of laat een lange draad over zodat je het hartje vast kunt maken aan een cadeautje. 

Patroon:
maak een magische cirkel
1. 3 l, en in de magische cirkel: 2 dst, 3 st, l, dst, l, 3 st, 2 dst, 2 l, hv in het midden
2.  trek de magische cirkel dichtThis heart is already slightly bigger and has a round base. 

Pattern:
make a magic circle
1. begin dc, 10 dc in the magic circle, close with a ss in the begin dc (have a look here to see how I make a begin dc)
2. ch 3, tr 3 times in the same stitch, 3 tr, 1 dc + 1 hdc in next stitch, 2 sc, sc+dc+sc in next stitch, 2 sc, hdc+dc in next stitch, 3 tr, tr 3 in same stitch, ch3, ss in first stitch to close.Dit hartje is al iets groter en heeft een rondje als basis.

Patroon:
maak een magische ring
1. begin st, 10 st in de magische ring, sluit af met een hv in het begin st (kijk hier hoe ik een begin st maak)
2. 3 l, 3 dst in dezelfde steek, 3 dst, st+hst in zelfde steek, 2 v, v+st+v in dezelfde steek, 2 v, hst+st in dezelfde steek, 3 dst, 3dst in dezelfde steek, 3 l, hv in 1e steek om te sluiten. I like this heart because it has small openings. The green one above is the base, but you can also add another round, which makes the pink heart below. 

Pattern:
make a magic ring
1. in the magic ring: begin dc, 2 dc, 2 ch, (3 dc, 2 ch) 3 more times, ss in begin dc to close.
2. ss in next stitch. hdc + 7 dc in chainspace, 2 sc in next chainspace, 5 sc in middle dc of next 3dc, 2 sc in next chainspace, 7 dc + hdc in next chainspace, ss to close
Optional: 3. ch 1, skip first stitch, 1 sc, hdc 2 in next stitch, dc 2 in next stitch, dc+hdc in next stitch, hdc 2 in next stitch, 6 sc, sc 3 in middle of the 5 sc of the previous round, 6 sc, hdc 2 in next stitch hdc+dc in next stitch, dc 2 in next stitch, hdc 2 in next stitch, sc, ch, ss to close. Ik vind dit hartje erg leuk door de kleine openingen. De groene boven is de basis, maar je kunt ook nog een extra ronde toevoegen om hem iets groter te maken, dan krijg je het roze hart hierboven. 

Patroon:
maak een magische ring
1. in de magische ring: begin st, 2 st, 2 l, (3 st, 2 l) nog 3 keer, ss in begin st om te sluiten.
2. ss in volgende steek, hst+7 dc in de lossenopening, 2 v in volgende lossenopening, 5 v in het middelste st van de 3 st van vorige ronde, 2 v in volgende lossenopening, 7 st + 1 hst in volgende lossenopening, hv om te sluiten.
Optioneel: 3. 1 l, steek overslaan, 1 v, 2 hst in de volgende steek, 2 st in volgende steek, st+hst in volgende steek, 2 hst in volgende steek, 6 v, 3 v in de middelste van de 5 v van vorige ronde, 6 v, 2 hst in volgende steek, hst+st in volgende steek, 2 st in volgende steek, 2 hst in volgende steek, v, l, hv om te sluiten. Back to a simpler motif, and just 2 rounds. 

Pattern: 
make a magic ring
1. ch 3, in the magic ring: 3 tr, 4 dc, ch, 1 tr, ch, 4 dc, 3 tr, 2 ch, ss in first ch
2. ch 3, 2 sc in next 3 stitches, sc in next 4 stitches, 1 sc in ch sp, ch 1, hdc, ch 1, sc in ch sp, sc in next 4 stitches, 2 sc in next 3 stitches, ch 2 ss to close
4. pul the magic ring close.


Terug naar een wat simpeler patroontje. 

Patroon:
maak een magische ring.
1. 3 l, in de magische ring: 3 dst, 4 st, l, dst, l, 4 st, 3 dst, 2 l, hv in eerste l
2. 3 l, 2 v in volgende 3 steken, v in de volgende 4 steken, v in de lossenruimte, l, hst, l, v in de volgende lossenruimte, v in volgende 4 steken, 2 v in volgende 3 steken, 2 l, hv om te sluiten
4. trek de magische ring dicht. 
I really like this one because it is slightly bigger and the shape is beautiful. Again, with this one you can add a third round which gives you the dark pink heart above, or stop after the second round, which gives the light pink heart below. 

Pattern:
make a magic ring
1. ch 3, in the ring: 3 tr, 3 dc, 1 ch, 1 tr, 1 ch, 3 dc, 3 tr, 3 ch, ss in ring
2. ch 3, skip the chains of round 1, sc+hdc in next stitch, 3 hdc in next stitch, 2 hdc in next stitch, sc in next 4 stitches, ch, dc in tr of round 1, ch, sc in next 4 stitches, 2 hdc in next stitch, 3 hdc in next stitch, hdc+sc in next stitch, ch 3, sl st to close
Optional: 3. ch 3, skip the chains of previous rounds, 2 sc in next stitch, sc, 2 sc in next stitch, sc in next 9 stitches, ch 1, sc in dc of round 2, ch, sc in next 9 stitches, 2 sc in next stitch, sc, 2 sc in next stitch, ch 3, ss to close
pull the magic ring close


Ik vind dit hartje echt heel mooi, hij is wat groter en de vorm is heel mooi. Ook met dit hartje kun je een derde ronde haken, dan krijg je het donkerroze hart, of je kunt stoppen na de tweede ronde, dan krijg je het lichtroze hart hieronder. 

Patroon:
start met een magische ring
1. 3 l, haak in de magische ring: 3 dst, 3 st, 1 l, 1 dst, 1l, 3 st, 3dst, 3 l, hv in de ring
2. 3 l, sla de lossen van de eerste ronde over, v + hst in volgende steek, 3 hst in volgende steek, 2 hst in volgende steek, v in volgende 4 steken, l, st in dst van 1e ronde, l, v in volgende 4 steken, 2 hst in volgende steek, 3 hst in volgende steek, hst + v in volgende steek, 3 l, hv om te sluiten
Optioneel: 3. 3 l, sla de lossen van de vorige ronden over, 2 v in volgende steek, v, 2 v in volgende steek, v in volgende 9 steken, 1 l, v in st van ronde 2, 1 l, v in volgende 9 steken, 2 v in volgende steek, v, 2 v in volgende steek, 3 l, hv om te sluiten. 
Trek de magische ring dicht.